× Error!This is a fatal error.

30 Oktoober 10:00 - Naissaare päevakruiis

10+ piletit sellele reisile.

• Kruiis Naissaarele, pakett sisaldab:
laevareis edasi-tagasi, saare külastustasu, saare kaart ja trükitud matkajuht

Väljumine Lennusadamast, kai nr. A3 • • Check-in lõpetatakse 15min enne väljumist
• KAASAVÕETUD TOITUDE-JOOKIDE TARBIMINE LAEVA PARDAL EI OLE SALLITUD!

SOOVITUS: Korraldage perekondlik suursündmus aurikul Katharina.
Ilmselt parima vaatega restoran Tallinnas!

1 - Vali piletid

Hinnakiri: 30.10.2020 10:00 Naissaare päevakruiis
Täiskasvanu: 20 EUR
Lapsed 5-17.a.: 8 EUR
Lapsed 1-4.a.: 0 EUR
Lapsed alates 6 elukuud tuleb registreerida reisijatena.
Registreerimata väikelapsed ei ole pardale lubatud.
Osta pileteid
Täiskasvanu:
Lapsed 5-17.a.:
Lapsed 1-4.a.:
Sisestage voucheri või allahindluskoodi pakkuja firmanimi, kõigi voucherite ja koodide numbrid tuleb sisestada lahtrisse "Lisainfo" (allpool):
Tahan kohe tellimuse eest maksta
Tahan, et mulle saadetakse arve (Lisandub arve käitlemise tasu EUR 3.00)
Oman voucherit või kupongi

2 - Lisainfo

Täiendav informatsioon


3 - Teenused

Reisil saadaval olevad teenused
Kirjeldus Hind Kogus
S-tuur: Miiniladu 20 EUR
N-tuur: Tuletorn ja Merekindluse tunnelid 45 EUR
Lõunasöök saare kruiisil 10 EUR
Jalgratta ülevedu 5 EUR

4 - Isiku andmed

Sinu:
* Nimi:
Ettevõte:
* Telefon:
* E-post:
Sellele e-maili aadressile saadetakse Teie e-pilet
Soovin saada uudiskirju:

5 - Tingimused

BRONEERIMINE, TASUMINE, MUUTMINE ja TÜHISTAMINE


Jõustumisaeg: 01.jaanuar 2018

1. PILETI BRONEERIMISE ÜLDTINGIMUSED(1.1) Käesolevad Broneerimise ja makse tingimused (edaspidi: Tingimused) kehtivad broneeringutele ja piletitele (edaspidi: Piletid), mis on tehtud laevafirma Sunlines (edaspidi: Teenuse osutaja) kõnekeskuses, internetikeskkonnas, mobiiltelefonirakenduse kaudu ja reisiettevõtja juures.

(1.2) Reisi broneerimine ja Pileti eest täielik või osaline tasumine on käsitletav siduva lepingu sõlmimisena Teenuse osutaja ja Pileti Ostja vahel.

(1.3) Käesolevaid Tingimusi kohaldatakse üksikreisijate broneeringutele.

(1.4) Käesolevad Tingimused ei kehti kolmandate isikute poolt korraldatavate reiside, Erireiside ja/või Eripakkumisega reiside Piletitele.

(1.5) Pileteid saab broneerida ning nende eest tasuda Teenuse osutaja interneti- või mobiiltelefonikeskkonnas või reisiettevõtja juures.

(1.6) Pileteid saab muuta ning tühistada kirjutades e-kirjaga Teenuse osutaja esindusse aadressil info@sunlines.eu või selle reisiettevõtja juures, kus broneering on tehtud.

(1.7) Piletit ei saa muuta ega tühistada interneti- või mobiilitelefonikeskkonnas.

(1.8) Erisoovid:
(1.8.1) Erivajadustega reisijate puhul tuleb teavitada Teenuse osutajat vähemalt 48 tundi enne reisi toimumist.
(1.8.2) Erisoovid menüüle tuleb teavitada Teenuse osutajale vähemalt 3 tööpäeva enne reisi toimumist.

(1.8) Piletid väljastatakse ainult elektroonilisel kujul e-kirjaga Ostja poolt näidatud e-maili aadressile.


2. PILETI EEST TASUMINE(2.1) Teenuse osutaja interneti- ja mobiiltelefonikeskkonnas saab Pilet broneerimisel tasuda koheselt või tellida arve. Arve tellimisel lisandub Pileti hinnale arve käitlemise tasu €3.

(2.2) Teenuse osutaja müügiesinduses, kõnekeskusesse helistades või reisiettevõtja juures tehtud broneeringu eest tasutakse pärast broneeringu tegemist esitatud arve alusel ja tingimustel.

(2.3) Pakettreisidele kohalduvad käesolevatest Tingimustest erinevad tingimused ning need avaldatakse koos pakettreisi pakkumisega. Pakettreisi leping jõustub, kui Ostja on tasunud ettemaksu vastavalt pakettreisidele ette nähtud broneerimise- ja maksetingimustele.

(2.4) Kui Pilet sisaldab teenust, mida osutab Teenuse osutaja partneriks olev kolmas isik, siis kohalduvad tema broneerimis- ning maksetingimused.

3. PILETI MUUTMINE(3.1) Ostetud Pileti muutmine hõlmab Reisijateveo teenuste (sealhulgas reisi suuna ja/või marsruudi, väljumise kuupäeva või kellaaja, lisateenuste, pardateenuste) muutmist.

(3.2) Isikuandmete muutmine Piletis (nimi, kontakt) ei ole Pileti muutmine.

(3.3) Reisijateveo teenuste muutmisel tasub Ostja käesolevate Tingimuste alusel Leppetrahvi. Teenuse osutaja partneriks olevate kolmandate isikute poolt osutatavate teenuste puhul kohaldatakse kolmandate isikute poolt kehtestatud Leppetrahvi.

(3.4) Piletit võib alati muuta, kui tasutakse muudetud teenuste eest vastavalt Teenuse osutaja hinnakirjale. Reisijaveoteenuse hinna muutmisel tuleb tasuda hind, mis tekib esialgselt ostetud teenuste ja broneeringus muudetud teenuste hinnavahest või tagastatakse hind ning kohaldatav Leppetrahv vastavalt käesoleva punkti lõigetele 3.6 ja 3.7.

(3.5) Pileti muutmisel rohkem kui 30 päeva enne reisi väljumist ei kohaldata Leppetrahvi.

(3.6) Leppetrahvi kohaldatakse alljärgnevalt:
(3.6.1) kui Piletit muudetakse 30 päeva kuni 48 tundi enne reisi väljumist, ja muudetud Pilet on odavam, siis peetakse kinni Leppetrahvina €5 ja tagastatakse hinnavahe;
(3.6.2) kui muudatusi tehakse Piletis vähem kui 48 tundi enne reisi väljumist, ja muudetud Pilet on odavam, peetakse Leppetrahvina kinni esialgselt ostetud Pileti ja muudetud Pileti hinnavahe.

(3.7) Pileti muutmisel lisateenuste osas vähem kui 48 tundi enne väljumist peetakse Leppetrahvina kinni lisateenuste maksumus.


4. PILETI TÜHISTAMINE(4.1) Teenuse osutaja tühistab Pileti, mille eest ei ole tähtpäevaks tasutud.

(4.2) Pileti tühistamisel nõutakse käesolevate Tingimuste alusel Leppetrahvi. Kolmandate isikute osutatavate teenuste puhul kohaldatakse nende poolt kehtestatud Leppetrahvi.

(4.3) Pileti tühistamisel tagastatakse Pileti eest makstud summa, millest on maha arvatud Leppetrahv, samale pangakontole, millelt Pileti eest tasuti.

(4.4) Pileti tühistamisel rohkem kui 30 päeva enne reisi väljumist ei kohaldata Leppetrahvi.

(4.5) Leppetrahvi kohaldatakse alljärgnevalt:
(4.5.1) Pileti tühistamisel 30 päeva kuni 9 päeva enne reisi väljumist kohaldatakse Leppetrahvi €5;
(4.5.2) Piletil tühistamisel 9 päeva kuni 48 tundi enne reisi väljumist peetakse kinni Leppetrahvina €5 ja 25% Pileti hinnast;
(4.5.3) Pileti tühistamisel vähem kui 48 tundi enne reisi väljumist peetakse kinni Leppetrahvina 100% Pileti hinnast.

(4.6) Reisile mitte ilmumine on vabandatav vääramatu jõu asjaolude tõttu ning see peab olema reisija poolt tõendatud. Vääramatu jõu asjaolusid ja nende kohta esitatud tõendeid hindab Teenuse osutaja. Kui vääramatu jõu asjaolu on tõendatud, tagastatakse reisijale Pileti eest tasutud summa ning Leppetrahvi ei kohaldata.

(4.7) Ostja võib jätta Pileti eest makstud summa ettemaksuna Teenuse osutaja tulevaste teenuste eest tasumiseks.

5. REISI JA PILETIMÜÜGI ÜLDTINGIMUSED(5.1) OHUTUS LAEVAL
(5.1.1.) Jookide-söökide kaasavõtmine laeval tarbimiseks on keelatud. Suitsetamine laeval toimub ainult selleks ettenähtud kohtades. Tikkontsaga kingad ei ole merereisil soovitavad. Lemmikloomade kaasavõtmine on lubatud rangelt loomaomaniku vastutusel ning loom ei tohi vabalt ringi liikuda.
(5.1.2.) Kõik laeval viibijad on kohustatud järgima ohutusnõudeid ja kapteni korraldusi. Omaalgatuslikud tegevused või eeskirjade eiramine toimuvad rangelt omal vastutusel ning võivad kaasa tuua laevareisilt eemaldamise. Reisilt eemaldamise korral Pileti maksumust ei kompenseerita.
(5.1.3.) Kaptenil on õigus sõiduplaani muuta vastavalt ilmastikuoludele ning muudele ettenägematutele asjaoludele, mis võivad mõjutada reisi ohutust. Pileti maksumust ohutusest tulenevate muudatuste korral ei kompenseerita.
(5.1.4.) Reisijad alla 18 eluaasta: Alla 18-aastased lapsed ei tohi laevareisil osaleda ilma täiskasvanud saatjata. Täiskasvanu on 18.a. Lastegrupil peab olema vähemalt 1 täiskasvanud saatja iga 4 lapse kohta.
(5.1.5.) Tähelepanu! Meresõidul osalemine on vabatahtlik ning rangelt omal vastutusel.

(5.2) PILETI JA TEENUSTE HINNAD
(5.2.1.) Teenuse osutajal on õigus hinnakirja muuta igal ajal. Kui Te olete reisi tellinud, kuid ei ole veel tasunud, siis Teenuse osutaja garanteerib hinnakirja kehtivuse ühe kalendrikuu jooksul tellimuse esitamisest.
(5.2.2.) Teenuse osutaja tooted on müügil erinevate agentide kaudu ning alati ei saa kontrollida nendel kasutusel olevate hinnakirjade nimiväärtusi. Teenuse osutaja jätab õiguse mitte aktsepteerida hinda, mis erineb Teenuse osutaja poolt kehtestatud hinnast.

(5.3) VASTUTUS
(5.3.1.) Teenuse osutaja vastutus on sätestatud mereveo eeskirjade ja 1974 Ateena konventsiooni ning selle lisadega.
(5.3.2.) Teenuse osutaja ei vastuta reisija isiklike asjade ja varade eest juhul, kui need ei ole antud Teenuse osutajale vastutavale hoiule.

(5.4) ISIKUANDMETE KAITSE
(5.4.1.) Isikuandmed, mida kogutakse Ostja tellimuse töötlemiseks on rangelt ettevõttesiseseks kasutamiseks.
(5.4.2.) Kui Ostja on andnud selleks nõusoleku, on Teenuse osutajal õigus Ostja kontaktandmeid kasutada uudiskirja postitamiseks.
(5.4.3.) Kinnitame, et Ostja isikuandmeid ei väljastata kolmandatele isikutele muul otstarbel kui ainult tellimuse täitmiseks.
(5.4.4.) Ostja finantsandmeid ei säilitata Teenuse osutaja serverites.


Teenuse osutaja:
Laevafirma Sunlines
MEREKLUBI OÜ
Sügise tn.14-2, Tallinn 10149
Reg # 10805451
tel. +372 5032321
info@sunlines.eu
www.sunlines.eu
Teenused
Kirjeldus
S-tuur: Miiniladu
N-tuur: Tuletorn ja Merekindluse tunnelid
Lõunasöök saare kruiisil
Jalgratta ülevedu
Summa
Reis: 0 EUR
Teenused: 0 EUR
Kokku 0 EUR

MEREKLUBI OÜ ,Sügise tn.14-2, Tallinn, 10149, Estonia, tel. +372 5032321, info@sunlines.eu VAT # EE100737134 , Reg # 10805451